Een andere kijk op duurzaamheid

Hoe komt het dat de traditionele manier van produceren en bedrijfsvoering het nog steeds wint van de duurzame strategie? Wat zijn de blokkades op de weg naar duurzaamheid?

Onderzoek

Met deze vragen is Marloes Heideveld, Rotterdam School of Management, een onderzoek gestart. Aangezien er al veel over geschreven en gedaan is, wilde ze er op een andere manier naar kijken. Samen met Marlies van Laarhoven, heb ik haar onderzoek ondersteund met de methode ‘organisatieopstelling’ , zodat we de verborgen dynamieken binnen organisaties zichtbaar konden krijgen. Vijf grote en kleine bedrijven hebben aan het onderzoek meegewerkt. Geïnspireerd op het onderzoek volgen hier 4 praktische adviezen:

1. Definitie duurzaamheid helder maken

Duurzame projecten vliegen als paddestoelen uit de grond en de frustratie is zichtbaar als ‘niemand’ lijkt mee te werken. Uit het onderzoek blijkt, dat iedereen een andere definitie aan duurzaamheid geeft, zelfs de mensen die in hetzelfde project werkzaam zijn. Duurzaamheid blijkt een vaag en groot begrip, waarvan aangenomen wordt, dat we allemaal wel weten wat ermee bedoeld wordt. Echter is uit de opstellingen gebleken dat dit helemaal niet zo is en dat ieder invidu een andere verbinding heeft met het concept. Het formuleren van een definitie blijkt een eerste stap te zijn om doelstellingen te behalen binnen een organisatie. Maar nog veel belangrijker lijkt te zijn, dat een organisatie de werknemers uitnodigt om hun eigen definitie van duurzaamheid kenbaar te maken, dan is er verbinding van de medewerkers zichtbaar met het doel van de organisatie, wat de kans vergroot dat zij actief het doel steunen en eraan meewerken.

2. Zorg dat de ‘waarom’ –vraag helder is

Hoe logisch het ook klinkt, het is belangrijk om het doel van de organisatie duidelijk te maken waarom u als organisatie duurzaam wilt zijn. Dat kan zijn omdat u inspeelt op de vraag uit de markt of kosten wil verlagen of meer klanten wilt binden. Al staat kostenverlaging op de eerste plaats of dat u meer wilt investeren in duurzame doelen voor de organisatie of de maatschappij, het maakt allemaal niet uit, als het maar uitgesproken wordt. Indien medewerkers weten waarom ze het doen, zullen ze sneller meedoen en actief een bijdrage willen leveren. Transparantie versterkt de organisatie en het behalen van doelstellingen. Dit in tegenstelling tot het welbekende greenwashing, waarin redenen om duurzaam te zijn niet worden gecommuniceerd of belangrijker worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn voor de organisatie. Hier prikt niet alleen de klant doorheen, maar ook uw eigen medewerkers.

3. Hou het klein!

Als we het over duurzaamheid en klimaatverandering hebben, dan denken we gelijk aan de hele wereld. Door het op uw eigen omgeving te betrekken, het klein te houden, dan is het overzichtelijker. Wanneer het dichterbij wordt gehaald, dan zijn werknemers ook eerder bereid om zich met het doel van de organisatie te verbinden en nog mooier, er worden ook nieuwe initiatieven geboren vanuit de medewerkers zelf.

4. Laat medewerkers meedenken

Voortbordurend op punt 3, kunt u uw medewerkers de volgende vraag stellen, voordat u een duurzame strategie ontwikkelt: ‘We willen als organisatie duurzamer worden en hoe zouden jullie als werknemers daaraan kunnen bijdragen?’ Doe dit zonder zelf direct met suggesties te komen. U zult verrast zijn wat de medewerkers inbrengen en hoe gepassioneerd zij kunnen zijn over het concept.

Als u dit alles inzichtelijk gemaakt hebt, bindt u (potentiële) medewerkers, klanten en andere stakeholders aan de doelstelling van uw organisatie. Duurzaamheid is dan niet alleen een WAY OF LIFE, maar ook een WAY OF WORK!

Indien u het onderzoeksrapport wenst te ontvangen, dan kunt u een email sturen naar nancy@nancysteutel.nl.